Montáž

Montáž vykonávame na základe všetkých platných noriem v rámci legislatívy SR. Naši pracovníci sú profesionálne vyškolení pre montáž chladiarenských zariadení či elektrickej inštalácie.

Pri návrhu montáže sa vždy snažíme docieliť čo najjednoduchšie a pre zákazníka finančne najvýhodnejšie riešenie. Snažíme sa nájsť také možnosti montáže, pri ktorých je potrebné čo najmenej zasiahnuť do stavebného materiálu a celkovo neškodiť estetike interiéru.