Servis klimatizácie

Preventívna údržba klimatizácie je mimoriadne dôležitá ako z technického tak aj zo zdravotného hľadiska. Vykonávaná by mala byť 1x ročne. Tam, kde klimatizačné zariadenie slúži aj na vykurovanie je údržba odporúčaná 2x ročne. 

Zanedbaním údržby klimatizačného zariadenia sa postupne zanesú filtre, ventilátor, výparník aj kondenzátor. Výsledkom je:

uvoľňovanie zápachu a baktérií do ovzdušia
tvorba plesní vo vnútornej jednotke
znížený výkon
vyššia spotreba
väčšia hlučnosť
zaťažený kompresor (skrátenie životnosti)

servis klimatizácie 

Ponúkame Vám komplexné služby v rámci technickej údržby a dezinfekcie klimatizačnej techniky cez nasledovné servisné úkony:

demontáž krycích plastov vnútornej jednotky a ich prečistenie
prečistenie a dezinfekcia filtrov
tlakové prečistenie a dezinfekcia výparníka
prečistenie a dezinfekcia vaničky na kondenzát
prečistenie ventilátora
prečistenie externej jednotky kompresorom
tlaková skúška a kontrola spojov (kontrola úniku chladiva)
skúška odtoku kondenzátu a prečistenie hadičky

V prípade záujmu o údržbu Vašej klimatizácie nás neváhajte kontaktovať

 

Prihlásenie